Opstart af anpartsselskab

 

Opstart af Anpartsselskab

Der er flere valgmuligheder ved opstart af virksomhed. Den mest enkle måde er at starte som enkeltmandsvirksomhed, men der kan også vælges andre virksomhedsformer, herunder f.eks. aktie- eller anpartsselskab. En personligt ejet virksomhed behøver blot et CVR-nummer for at være i gang. CVR-nummeret fås ved at udfylde registreringsblanketten hos Erhvervsstyrelsen og indsende den til Erhvervsstyrelsen. CVR-nummeret skal blandt andet stå på dine fakturaer.

 

Når man skal opstarte et anpartsselskab, skal selskabskapitalen i anpartsselskabet mindst være 50.000 DKK. Ved opstart af anpartsselskabet skal der nøje overvejes en række forhold før stiftelsen.

 

Helt grundlæggende skal man finde ud af, om man har behov for opstart af anpartsselskab eller opstart af aktieselskab. Det skal i den forbindelse fastslås, at der er en række forskelle ved opstart af anpartsselskab eller opstart af aktieselskab.  

 

Ved opstart af anpartsselskab er der et mindre kapitalkrav ved et ApS end ved et A/S (DKK 50.000 ved et ApS kontra 500.000 ved et A/S). Yderligere er der vedtægtsmæssigt - og ledelsesmæssigt – større fleksibilitet ved et ApS end ved et A/S. I et anpartsselskab kan man selv bestemme, om man ønsker at have en bestyrelse eller ej, mens man i et A/S skal have en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

 

Når man skal opstarte anpartsselskabet, skal man kunne svare på følgende:

 

1) Navnet på det nye ApS

2) Navn, adresse og CPR-nr. på stifteren af ApS'et

3) Selskabets adresse

4) Selskabets formål

5) Hvem skal være revisor for ApS'et

6) Hvem skal være selskabets direktion og bestyrelse (behov for bestyrelse?)

7) Regnskabsår (hvilken regnskabsperiode ønskes?)

8) Kapitalforhold (hvor mange penge vil man skyde ind?)

 

Beslutningen om valg af virksomhedsform kan være kompliceret og sammensat ved opstart af virksomhed. Det er væsentligt at forholde sig til ens ønsker og behov samt omkostningerne ved de enkelte valgmuligheder.

 

Overvej om du selv vil stå for opstarten af anpartsselskabet, eller om du vil have hjælp fra en advokat eller anden rådgiver. Advokatnøglen er en søgemaskine som udbydes af Advokatsamfundet. Hos Advokatnøglen kan man finde advokater i sit lokalområde inden for specifikke forretningsområder www.advokatnoeglen.dk.

 

På Dokumenters hjemmeside kan du købe udkast til juridiske dokumenter til stiftelse af et selskab, www.dokumenter.dk, men du bør have en vis indsigt i forholdene, inden du på egen hånd stifter et selskab med de dertil hørende dokumenter.

 

SelskabsAdvokaterne har speciale i erhvervsjura og yder juridisk bistand i forbindelse med stiftelse af anpartsselskab og  aktieselskab.

 

Vil du vide mere om iværksætterselskaber?